Menu główne

Aktualności


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że jest realizatorem Programu „Wspieraj Seniora”

2020-10-27

logo

Osoby starsze należą do tej grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są w tym okresie szczególnie ważne, ponieważ seniorzy najciężej przechodzą zakażenie. Dlatego w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo, aby chronić najstarsze osoby z terenu Gminy Kobierzyce przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

czytaj całość publikacji "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że jest realizatorem Programu „Wspieraj Seniora”"


Projekt socjalny „Czekoladowe wakacje

2020-08-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w miesiącu lipcu br. zrealizował kolejny projekt socjalny pod nazwą „Czekoladowe wakacje”. Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny poprzez zrealizowany projekt chcieli pokazać, że nawet w tak trudnym okresie pandemii dzięki pomocy Fabryki Czekolady Mondelez z Bielan Wrocławskich można było pomóc rodzicom w zaspokojeniu „czekoladowych potrzeb” najmłodszych, tak często obecnie pomijanych. Projektem objęto 40 rodzin z terenu gminy Kobierzyce, które otrzymały słodkie upominki pozyskane od sponsora. Otrzymane prezenty były dla rodzin, a szczególnie dzieci słodkim akcentem tegorocznych wakacji.

Sylwia Bajek

Dołączona galeria:

Projekt socjalny „Czekoladowe wakacje

  Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Kobierzyce - kwestionariusz ankiety internetowej

  2020-08-03

  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie informujemy, że od 03 sierpnia do 30 września 2020 roku, na terenie naszej
  gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych
  zagrożeń społecznych.

  Dołączone pliki:


  Sprawozdanie finansowe za 2019r.

  2020-07-14

  Obowiązek publikacji wynika z § 34 ust.9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Dołączone pliki:


  Projekt socjalny „Dla każdego coś pożytecznego”

  2020-07-13

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w okresie kwiecień-lipiec br. realizował projekt socjalny „Dla każdego coś pożytecznego”. Dzięki wsparciu firmy Ceetrus Polska (znajdującej się w Centrum Handlowym Auchan Bielany Wrocławskie) nawet w trudnym czasie epidemii koronawirusa udało się zorganizować zbiórkę artykułów szkolnych, higienicznych, spożywczych oraz drobnego sprzętu gospodarstwa domowego. Klienci sklepu Auchan przekazywali wymienione artykuły na rzecz rodzin z terenu gminy Kobierzyce. Dzięki zaangażowaniu pracowników socjalnych i asystentów rodziny GOPS K-ce ww. wsparcie otrzymało 8 rodzin z terenu naszej gminy.

  Iwona Kiełcz
  Firas Tarabichi

  Dołączona galeria:

  Projekt socjalny „Dla każdego coś pożytecznego”Projekt socjalny „Dla każdego coś pożytecznego”Projekt socjalny „Dla każdego coś pożytecznego”Projekt socjalny „Dla każdego coś pożytecznego”

   ZMIANY w Funduszu alimentacyjnym NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

   2020-07-01

   Szanowni Państwo!

   Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, trwający od 1 października 2020 ro do 30 września 2021 r.

   ZMIANY!!!

   1. Nowa wysokość kryterium dochodowego - 900 zł na osobę w rodzinie, obowiązująca dla okresu 2020/2021, czyli od 1 października 2020 r.

   2. Zasada„złotówka za złotówkę”
   Przy zastosowaniu reguły „złotówka za złotówkę” rodzice otrzymujący świadczenie po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.

   Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami można składać:

   -online od 1 lipca w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno usługowego Emp@tia.

   -tradycyjnie od 1 sierpnia (w formie papierowej) bezpośrednio w GOPS Kobierzyce lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

   czytaj całość publikacji "ZMIANY w Funduszu alimentacyjnym NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021"


   NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 w Świadczeniach rodzinnych

   2020-07-01

   Szanowni Państwo!

   Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, trwający od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.

   Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami można składać:

   - online od 1 lipca w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno usługowego Emp@tia.

   - tradycyjnie od 1 sierpnia (w formie papierowej) bezpośrednio w GOPS Kobierzyce lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

   czytaj całość publikacji "NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 w Świadczeniach rodzinnych"


   Informacja dotycząca świadczenia dobry start tzw. 300 plus

   2020-06-24

   Szanowni Państwo!

   Uprzejmie informujemy, iż wniosek o świadczenie dobry start można składać:

   online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS

   tradycyjnie od 1 sierpnia (w formie papierowej) bezpośrednio w GOPS Kobierzyce w biurze nr 1 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

   Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

   Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

   Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

   Informacja – nr telefonu: 71/ 36 98 012, 71/36 98 014 lub 71/36 98 015.

   Dyrektor GOPS
   L. T. Oszczyk

   Sporządziła:
   Emilia Czerwińska


   Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego tzw. 500 plus

   2020-06-24

   Szanowni Państwo !

   Uprzejmie informujemy, iż okres świadczeniowy 2019/2021 dotyczący świadczenia wychowawczego 500+ trwa od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. Oznacza to, iż obecnie nie ma potrzeby ponownego składania wniosków przez osoby, które pobierają 500 +. Świadczenie przyznane jest aż do maja 2021 r. Prosimy, aby wnioski były składane jedynie w sytuacji urodzenia się dziecka, bądź, jeśli ktoś z Państwa do tej pory nie skorzystał jeszcze ze świadczenia wychowawczego 500+.

   Jednocześnie informujemy, iż świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18-tego roku życia.

   Informacja, tel: 71 36 98 005, 71 36 98 004, 71 36 98 026

   Dyrektor GOPS
   L. T. Oszczyk

   Sporządziła:
   Elżbieta Poprawa


   Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

   2020-04-23

   logo

   Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lęku wywołanego pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

   Z doświadczeniem wzmożonego napięcia emocjonalnego bardzo trudno jest sobie poradzić. Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej rzeczywistości - to problemy, z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość Polaków.


   Fundacja proponuje udział w grupie wsparcia w czasie, gdy izolacja, w jakiej żyjemy od jakiegoś czasu, a także kwarantanna, jakiej poddani są niektórzy z nas, mają niebagatelny wpływ na wszystkich. Dzięki grupie można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu potkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.

   czytaj całość publikacji "Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”"

   Dołączone pliki:


   " TWÓJ PARASOL "

   2020-04-22

   “Twój parasol“- aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy w rodzinie

   Dołączone pliki:


   Uwaga! Świadczeniobiorcy GOPS

   2020-04-17

   Prośba o zakładanie kont bankowych

   W ZWIĄZKU Z ROSNĄCYM ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM (koronawirus), W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW GOPS DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBIERZYCACH ZWRACA SIĘ DO OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z REALIZOWANYCH W TUTEJSZYM OŚRODKU ŚWIADCZEŃ, KTÓRE WYPŁACANE SĄ W KASIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

   O ZAKŁADANIE KONT BANKOWYCH CELEM SPRAWNIEJSZEGO I SZYBSZEGO PRZEKAZYWANIA PAŃSTWA ŚWIADCZEŃ, ORAZ ABY NIE NARAŻAĆ PAŃSTWA NA STANIE W KOLEJKACH DO BANKU.

   W załączeniu druki do wypełnienia celem przekazywania środków na konto bankowe
   Druk nr 1 - przekazywanie przyznanych świadczeń na konto osobiste
   Druk nr 2 - zgoda na przekazywanie przyznanych świadczeń na konto osobiste innej osoby niż wnioskodawca.


   Dyrektor GOPS
   Ludwika Teresa Oszczyk

   Dołączone pliki:


   Zalecenia dla seniorów na czas epidemii

   2020-04-10

   Szczegóły w załączniku.

   Dołączone pliki:


   Koronawirus - informacja dla seniorów

   2020-03-31

   logo


   Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną?

   2020-03-26

   Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj nie jesteś pozostawiony sam sobie! Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc. Szczegóły w załączonym plakacie.

   Dołączone pliki:


   Oferta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach

   2020-03-23

   Pomoc psychologiczna w związku z epidemią koronawirusa
   - wsparcie telefoniczne i online
   Trudna sytuacja spowodowana epidemią koronawirusa nie jest obojętna dla naszego samopoczucia. Strach wywołany możliwością zakażenia, lęk o przyszłość, lęk o bliskich, nadchodący kryzys dla niektórych osób, to stres który zakłóca nam spokój, prawidłowe funkcjonowanie. Często trudno sobie poradzić z tą sytuacją. Potrzebujemy pomocy psychologicznej, ale takiej bez konieczności wychodzenia z domu.
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wychodzi z inicjatywą darmowej pomocy psychologicznej dla mieszkańców Gminy Kobierzyce.
   Pomoc kierowana jest do:
   - osób będących w kryzysie psychicznym,
   - osób objętych kwarantanną ,
   - osób, które nie mają dostępu do innej pomocy psychologicznej ze względu na epidemię.
   Aby nie zarazić siebie i innych warto jest decydować się na porady online zamiast kontaktu osobistego. Dowiedzieć się jak sobie radzić ze stresem i trudną sytuacją podczas epidemii.

   Psychololog:
   1. poniedziałek 15.00 – 19.00
   Anna Lazar
   Anna Czerniejewska
   tel: 792 058 112,
   tel: 603 641 663
   skype: czerniejewskanna

   2. Wtorek 15.00 – 20.00
   Dariusz Boryczka
   tel: 605 179 082

   3.Środa 17.30 – 20.30
   Andżelika Kwaśnik
   tel: 601 212 288
   skype: andzelika.kwasnik lub a.kwasnik6@gmail.com

   4.Czwartek
   13.30 - 19.30 Marta Miętkiewicz, Anna Czerniejewska
   15.00 - 20.00 Wioletta Gadomska
   tel: 667 966 506
   tel: 603 641 663
   tel: 600 398 022
   skype: czerniejewskanna

   5. Piątek
   14.00 - 17.00 Joanna Szuszkiewicz, Anna Czerniejewska
   17.30 -20.30 Wojciech Kieszkowski
   tel: 501 498 181, 603 641 663
   trel: 603 074 280
   skype: czerniejewskanna
   Messenger: Wojtek Kieszkowski

   Jest ci trudno, po prostu dzwoń!!!
   Opracowała: Bożena Noga


   WAŻNA INFORMACJA GOPS Platforma komunikacyjna dla osób objętych kwarantanną

   2020-03-20

   W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuję, że MRP i PS we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji uruchomiło pod niżej wskazanym linkiem platformę komunikacyjną https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.
   W związku z powyższym pracownicy tut. Ośrodka w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 pełnią dyżury pod numerami telefonu :
   71 3698000
   609 757 800
   oraz od godz.15.30 do 19. 00 także w soboty i niedziele pod nr tel. 609 757 800, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza objętych kwarantanną, ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.
   Dyrektor GOPS
   Ludwika Teresa Oszczyk


   Informacja GOPS Kobierzyce

   2020-03-11

   Szanowni Państwo !

   W związku z rosnącą ilością zakażeń koronawirusem zwracamy się z prośbą, aby ograniczyć liczbę wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach do tych, które wymagają osobistej obecności.
   Apelujemy, aby zadbać wspólnie o zdrowie i bezpieczeństwo. Dokumenty można do nas przesyłać elektronicznie korzystając z podpisu elektronicznego lub ePUAP oraz drogą e-mail, przesyłając skany dokumentów z podpisem.
   E-mail: info@gops.kobierzyce.pl
   Więcej informacji tel: 71/36 98 000

   Dyrektor GOPS
   Ludwika Teresa Oszczyk
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. ul. Wincentego Witosa 18, 55-040 Kobierzyce tel. 71 36 98 000, faks: 71 36 98 001

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji