Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Powrót

Zniżki - wykaz firm

W ramach Programu wprowadza się zniżkowe i promocyjne opłaty dla rodzin wielodzietnych za korzystanie z dóbr kultury, sportu i rozrywki, usługi publiczne oraz preferencyjne oferty przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy wyrazili chęć przystąpienia do Programu.

Gminne zniżki osób posiadających Kobierzycką Kartę Dużej Rodziny:

1) międzygminny transport zbiorowy Gminy Kobierzyce w zakresie zniżki 10 % dla dzieci i rodziców posiadających KKDR, na bilet:
a) imienny okresowy 30 - dniowy ważny na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Kobierzyce,
b) kobierzycki imienny 30 - dniowy, zintegrowany, ważny z wrocławskim biletem aglomeracyjnym, obejmujący wszystkie linie komunikacyjne.

2) edukacja w zakresie: zniżka 50% opłaty w przedszkolach za dodatkową godzinę ponad podstawę programową (ponad 5 godzin bezpłatnego pobytu w przedszkolu),

3) kultura w zakresie: dostępnych form organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach:
a) nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu - lekcje indywidualne - zniżka 20 %;
b) imprezy biletowane - zniżka 20 %;
c) wycieczki, wyjazdy, warsztaty, zgrupowania odpłatne w ramach działalności - zniżka 20 % opłaty;

4) sport i turystyka w zakresie dostępnych form organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach:
a) sala fitness - siłownia - zniżka 20 % na karnety i wejścia jednorazowe.

Partnerzy, którzy przystąpili do Programu Kobierzycka Karta Dużej Rodziny na lata 2015-2020

1. Hotel Topacz Sp. z o.o., siedziba: Ślęza, ul. Główna 12, 55-040 Kobierzyce,
www.zamektopacz.pl
- 10 % zniżki na menu oferowane w hotelowej restauracji
w punkcie prowadzenia działalności:

Zamek Topacz Hotel & Spa , Ślęza ul. Główna 12, 55-040 Kobierzyce,

2.ECLIPSE ENTERPRAISE Sp. z o.o., siedziba: ul. Wrzeciono 50/78, 01-56 Warszawa,
www.eclipsehotel.pl
- 10 % rabatu na wszystkie usługi Hotelu ECLIPSE
w punkcie prowadzenia działalności:

Hotel ECLIPSE, Domasław ul. Kwiatowa 75

DJL PRO Justyna Lech., siedziba: ul. Złotoryjska 7/44, 53-614 Wrocław
www.lingua-baby.pl

Zniżki dotyczą:
- Opłaty wpisowej do żłobka lub punku przedszkolnego - obniżenie o 50%
- Opłaty miesięcznej z tytułu czesnego w żłobku lub punkcie przedszkolnym - obniżenie o 100 zł.
- Kursy językowe - stały rabat 10 % na kursy indywidualne lub grupowe w szkole języków obcych Lingua Land.
w punktach prowadzenia działalności:

Lingua Baby - żłobek, Bielany Wrocławskie ul. Wiśniowa 9
Lingua Junior - żłobek oraz punkt przedszkolny, Bielany Wrocławskie, ul. Malinowa 17
Lingua Land- szkoła języków obcych, Bielany Wrocławskie, ul. Malinowa 17

Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny