ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ❯ Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - podsumowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018 roku
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - podsumowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018 roku

2021-01-21

Zespół Interdyscyplinarny powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce w związku z uchwałą Rady Gminy Kobierzyce w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzi 15 osób.

Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się w szczególności:

1. Oceną sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowaniem sposobu postępowania, celem przywrócenie integralności rodziny, lub środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmował działania w tym celu.

2. Udzielaniem pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, mającym trudności lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

3. Podejmował interwencję w przypadku przemocy domowej i uruchamiał procedury mające na celu jej powstrzymanie.

4. Udzielał pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie.

5. Podejmował wspólne działania w ramach procedury „Niebieska karta”.

6. Utworzył 47 grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Wpłynęło 47 wnioski wszczynające procedurę Niebieskiej Karty, w tym 42 założonych przez Policję, 2 założone przez Jednostkę Oświaty, 2 założone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 1 założona przez Służbę Zdrowia. Razem rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty było 72. Zakończono procedurę 44 grup roboczych.
Odbyło się 310 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego/ Grup Roboczych, w tym 4 posiedzenia ogólne oraz 306 spotkań Grup Roboczych.

Zespół działał przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który zapewniał jego obsługę organizacyjno - techniczną.
ul. W. Witosa 18

55-040 Kobierzyce
tel.: 71 36 98 000 w. 018 lub 71 36 98 018
e-mail: zespolinterdyscyplinarny@gops.kobierzyce.pl

Przewodniczący Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego
w Kobierzycach
Bożena Noga

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny
Link do informacji o dodatku osłonowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

ul. Wincentego Witosa 18
55-040 Kobierzyce
tel. (71)369-80-00, faks: (71)369-80-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności