Menu Główne

  

Aktualności

  

NIE WYRZUCAJ! ODDAJ! POMAGAJ!

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Karta Dużej Rodziny

  

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  

Profilaktyka uzależnień

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Projekty socjalne

  

Przyjaciel GOPS Kobierzyce

  

Ochrona Danych Osobowych

  

Kontakt

  

Kadra
 

Czerwiec 2020Licznik odwiedzin:
148458
    Przetargi i zapytania ofertowe - archiwum
     Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (13 pub.)

  Wyniki zaproszenia do złożenia oferty na: Świadczenie usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

  2016-01-28

  2016-01-11
  Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na: Świadczenie usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

  Zamawiający informuje, że w terminie składania ofert tj. w dniu 11.01.2016 r. do godz. 9:00 wpłynęły następujące oferty z jednostkowymi cenami ofertowymi za usługi w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
  Najkorzystniejszą ofertę do w/w postępowania złożyła:
  Fundacja Na Rzecz Osób Uzależnionych i Żyjących z HIV im. Danuty Jaskólskiej
  ul. Jarzębinowa 14/16, 53-120 Wrocław
  Usługi w okresie od 12.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

  Cena całościowa oferenta: 40.000 zł. (brutto)

  Wykonawca spełnił kryteria jakie przedstawił Zamawiający w zaproszeniu do złożenia oferty . Zamawiający dokonał wyboru powyższego Wykonawcy i podpisze z nim umowę w terminie ustawowym. Dziękujemy Wykonawcy za przygotowanie i złożenie oferty.  Wyniki zaproszenia do złożenia oferty na: Świadczenie usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywa

  2016-01-28

  Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na: Świadczenie usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
  Zamawiający informuje, że w terminie składania ofert tj. w dniu 11.01.2016 r. do godz. 9:00 wpłynęły następujące oferty z jednostkowymi cenami ofertowymi za usługi w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
  Najkorzystniejszą ofertę do w/w postępowania złożyła Firma:
  • Wiesław Zawadzki, ul. Kilińskiego 14/12, 56-400 Oleśnica Śląska,- programu motywującego osoby uzależnione do leczenia (dla osób początkujących), Cena całościowa oferenta: 9.180 zł. (brutto),
  • Anna Szuba, ul. Birmańska 9/10, 52-117 Wrocław- programu motywującego osoby uzależnione do leczenia, Cena całościowa oferenta: 9.000 zł. (brutto),
  • Anna Czerniejewska Instytut Pracy Socjalnej Centrum Szkoleniowo - Doradcze, ul. Ciepła 15A/9, 50-524 Wrocław- programu grupy dla młodzieży (dwie grupy), Cena całościowa oferenta: 27.700 zł. (brutto),
  • Anna Czerniejewska Instytut Pracy Socjalnej Centrum Szkoleniowo - Doradcze, ul. Ciepła 15A/9, 50-524 Wrocław- programu wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym, Cena całościowa oferenta: 18.000 zł. (brutto).
  Usługi w okresie od 12.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  Wykonawca spełnił kryteria jakie przedstawił Zamawiający w zaproszeniu do złożenia oferty . Zamawiający dokonał wyboru powyższego Wykonawcy i podpisze z nim umowę w terminie ustawowym. Dziękujemy Wykonawcy za przygotowanie i złożenie oferty.  Zaproszenie do złożenia oferty na realizację GPPiRPA 2016 w 2016 roku

  2015-12-30

  Zaproszenie do złożenia oferty na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku

  Dołączone pliki:


  1) Zaproszenie do złożenia oferty GPPiRPA 2016 - str. 1
  2) Zaproszenie do złożenia oferty GPPiRPA 2016 - str. 2
  3) Zaproszenie do złożenia oferty GPPiRPA 2016 - str. 3
  4) Zaproszenie do złożenia oferty GPPiRPA 2016 - str. 4
  5) Wzór umowy
  6) Formularz ofertowy  Zaproszenie do złożenia oferty na realizację GPPN w 2016 roku

  2015-12-30

  Zaproszenie do złożenia oferty na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

  Dołączone pliki:


  1) Zaproszenie do złożenia oferty na realizację GPPN w 2016 roku - str. 1
  2) Zaproszenie do złożenia oferty na realizację GPPN w 2016 roku - str. 2
  3) Zaproszenie do złożenia oferty na realizację GPPN w 2016 roku - str. 3
  4) Zaproszenie do złożenia oferty na realizację GPPN w 2016 roku - str. 4
  5) Wzór umowy
  6) Formularz ofertowy  Wyniki zaproszenia do złożenia oferty na:Usługi informatyczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach

  2015-12-28

  Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na: Usługi informatyczne w GOPS Kobierzyce
  Zamawiający informuje, że w terminie składania ofert tj. w dniu 23.12.2015 r. do godz. 9:00 wpłynęły następujące oferty z jednostkowymi cenami ofertowymi za usługi informatyczne w GOPS Kobierzyce


  Najkorzystniejszą ofertę do w/w postępowania złożyła Kancelaria:

  HuzarCom
  Łukasz Huzarski
  ul. Chopina 19 a
  55-050 Sobótka
  Usługi informatyczne w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

  Cena jednostkowa oferenta: 1 000 zł (brutto)
  Cena całościowa oferenta: 12 000 zł. (brutto)

  Wykonawca spełnił kryteria jakie przedstawił Zamawiający w zaproszeniu do złożenia oferty . Zamawiający dokonał wyboru powyższego Wykonawcy i podpisze z nim umowę w terminie ustawowym.Dziękujemy Wykonawcy za przygotowanie i złożenie oferty.  Wyniki zaproszenia do złożenia oferty na:Usługi Prawnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach

  2015-12-15

  GOPS.ZP.3220.5.2015 Kobierzyce, 15.12.2012 r.

  Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na: Usługi prawnicze w GOPS Kobierzyce
  Zamawiający informuje, że w terminie składania ofert tj. w dniu 14.12.2015 r. do godz. 9:00 wpłynęły następujące oferty z jednostkowymi cenami ofertowymi za usługi prawnicze w GOPS Kobierzyce

 • więcej ...
   Najkorzystniejszą ofertę do w/w postępowania złożyła Kancelaria:

   Kancelaria Prawna
   Radca Prawny Maciej Mizera
   Adwokat Sebastian Mroziński
   spółka jawna
   Al. Wiśniowa 83a/9
   53-126 Wrocław

   Usługi Prawnicze w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

   Cena jednostkowa oferenta: 1 400 zł (brutto)
   Cena całościowa oferenta: 16 800 zł. (brutto)

   Wykonawca spełnił kryteria jakie przedstawił Zamawiający w zaproszeniu do złożenia oferty . Zamawiający dokonał wyboru powyższego Wykonawcy i podpisze z nim umowę w terminie ustawowym tj. nie wcześniej niż 23.12.2014 r. Dziękujemy Wykonawcy za przygotowanie i złożenie oferty.

   Z poważaniem • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  2015-12-09

  na usługi informatyczne

  Dołączone pliki:


  1) ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  2) Wzór umowy
  3) Formularz ofertowy  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI PRAWNICZE

  2015-11-27

  w GOPS Kobierzyce

  Dołączone pliki:


  1) ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  2) Wzór umowy
  3) Formularz ofertowy  Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie kolonii z programem profilaktycznym nad morzem w 2015 roku,

  2015-04-23

  Z A P R O S Z E N I E

  Do złożenia oferty na udzielenie zamówienia na „Organizacja wypoczynku letniego 2015 r. w miejscowości wypoczynkowej nad morzem dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kobierzyce, z uwzględnieniem realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego” zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 7 w związku z § 9 i § 11 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro dotyczącego świadczenia usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na załączonym Formularzu ofertowym wraz
  z wymaganymi dokumentami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce w Sekretariacie do dnia 14.05.2015r. do godziny 13.00.
  W załączeniu przekazujemy: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
  .

  Dołączone pliki:


  1) Załącznik nr 1
  2) Załącznik nr 2
  3) Załącznik nr 3
  4) Załącznik nr 4
  5) Załącznik nr 5
  6) Załącznik nr 6
  7) Załącznik nr 7
  8) Załącznik nr 8
  9) SWIZ
  10) Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie kolonii z programem profilaktycznym nad morzem w 2015 roku,  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  2013-06-14

  Ogłoszenie powiązane:
  Ogłoszenie nr 71431-2013 z dnia 2013-05-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kobierzyce
  Przedmiotem zamówienia są usługi żywieniowe polegające na przygotowaniu i dostawie jednodaniowych gorących posiłków, łącznie dla ok. 120 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kobierzyce rozlokowanych w...
  Termin składania ofert: 2013-06-05

 • więcej ...
   Kobierzyce: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.
   Numer ogłoszenia: 112073 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
   Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71431 - 2013r.
   Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, tel. 71 3698000, faks 71 3698001.
   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
   II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015..
   II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
   II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015..
   II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.
   SEKCJA III: PROCEDURA
   III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
   III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   Część NR: 1   
   Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach ul. Wincentego Witosa 18 55-040 Kobierzyce
   IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
   IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
   IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
   IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
   SEZAM Przedsiębiorstwo Gastronomiczne Helena Kapka, 57-100 Strzelin, ul Wrocławska 37., 57-100 Strzelin, ul Wrocławska 37., 57-100 Strzelin, kraj/woj. dolnośląskie.
   IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220000,00 PLN.
   IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
   Cena wybranej oferty: 4,50
   Oferta z najniższą ceną: 4,50 / Oferta z najwyższą ceną: 6,00
   Waluta: PLN. • Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.

  2013-05-10

  Kobierzyce: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015
  Numer ogłoszenia: 71431 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 • więcej ...
   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach , ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, tel. 71 3698000, faks 71 3698001.
   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
   II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
   II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.
   II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
   II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi żywieniowe polegające na przygotowaniu i dostawie jednodaniowych gorących posiłków, łącznie dla ok. 120 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kobierzyce rozlokowanych w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa w Kobierzycach, Gimnazjum w Kobierzycach, Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich, Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim, Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym, Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim..
   II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.
   II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
   II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.09.2013.
   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
   III.2) ZALICZKI
   III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
   III.3.2) Wiedza i doświadczenie
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert: wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; lub wykonuje: co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający rozumie usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie posiłków do szkoły, potwierdzoną dowodem że została ona wykonana lub jest wykonywana należycie. Zamawiający, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. obejmującym, co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający rozumie usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie posiłków do szkoły, potwierdzoną dowodem że została ona wykonana lub jest wykonywana należycie - załącznik nr 6, dokona oceny spełniania ww warunku według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
   III.3.3) Potencjał techniczny
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia
   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli posiada: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający, na podstawie złożonej przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - załącznik nr 7 dokona oceny spełniania ww warunku według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   III.6) INNE DOKUMENTY
   Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
   8. pisemne zobowiązanie, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp gdy dotyczy - załącznik nr 8, 9. oświadczenie - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej - do wypełnienia formularz wg. wzoru Zamawiającego - załącznik nr 9.
   SEKCJA IV: PROCEDURA
   IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
   IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   1 - Cena - 70
   2 - atrakcyjność - 30
   IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
   IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gopskobierzyce.pl
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GOPS Biuro obsługi klienta pok. 14 ul. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce.
   IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina 11:00, miejsce: GOPS Biuro obsługi klienta pok. 14 ul. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce.
   IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
   IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dowodami, o których mowa w pkt 7. i 9. SIWZ są: 1 poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2 w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego czyli wszczynanym w okresie od 20 lutego 2013 r. do 20 lutego 2014 r., Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa wyżej w pkt 1) może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w paragrafie 1 ust. 1 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składaneDz. U. Nr 226, poz. 1817. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 7 pkt. 1 ppkt 2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów, o których mowa w pkt. 7 i 9 SIWZ. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9. 1 ppkt. 1,2,3,4. Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują przepisy określone w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz.U. z 2009 Nr 226, poz. 1817. 2. Zamawiający wymaga, aby dokumenty były przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia konsorcja, spółki cywilne. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. 4. Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów występujących wspólnie, aby każdy z nich oddzielnie przedstawił w ofercie wymagane załączniki do Formularza Oferty nr 1,2,3,4. Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi: złożyć swój czytelny podpis oraz pieczęć na formularzu oferty oraz zaakceptować projekt umowy. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym załączniku oświadczenie podpisuje Pełnomocnik lub każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Jeżeli ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać ponadto następujące warunki: a upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty w formie pełnomocnictwa; b podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań..
   IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 • Dołączone pliki:


  1) wiedza i doświadczenie
  2) Formularz złożenia oferty
  3) Oświadczenie o grupie kapitałowej
  4) Oświadczenie
  5) Oświadczenie „o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.”
  6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  7) Projekt umowy  WYNIKI PRZETARGU

  2011-05-30

  Wyniki przetargu: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2011/2012

  GOPS/370/ZP/2011 Kobierzyce, 30.05.2011 r.

  RETTMAN CATERING
  Sławomir Bogdański
  Ul. Sarbinowska 10
  54-317 Wrocław

  Dotyczy przetargu nieograniczonego p/n: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013.

  Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający informuje, że w terminie składania ofert tj. w dniu 23.05.2011 r. do godz. 13.00 wpłynęły następujące oferty z jednostkowymi cenami ofertowymi za jeden posiłek dla jednego dziecka:

  1) Rettman Catering Sławomir Bogdański, 54-317 Wrocław, ul. Sarbinowska 10
  Cena oferty brutto: 5,50 zł , ilość pkt. (kryterium: cena) –70,00, ilość pkt. (kryterium: jakość) – 30,00, ilość pkt. łącznie – 100,00.

  Najkorzystniejszą ofertę do w/w postępowania złożyła firma:

  Rettman Catering Sławomir Bogdański, 54-317 Wrocław, ul. Sarbinowska 10
  Cena oferty brutto: 5,50 zł , ilość pkt. (kryterium: cena) –70,00, ilość pkt. (kryterium: jakość) – 30,00, ilość pkt. łącznie – 100,00.

  Wykonawca spełnił wymogi SIWZ oraz otrzymał największą ilość punktów. Zamawiający dokonał wyboru powyższego Wykonawcy i podpisze z nim umowę w terminie ustawowym tj. nie wcześniej niż 06.06.2011 r. Dziękujemy Wykonawcy za przygotowanie i złożenie oferty.

  Z poważaniem  OFERTA PRZETARGOWA

  2011-05-11

  Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013

  Kobierzyce: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013
  Numer ogłoszenia: 109106 - 2011; data zamieszczenia: 11.05.2011

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach , ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, tel. 71 3698000, faks 71 3698001.

  Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopskobierzyce.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi żywieniowe polegające na przygotowaniu i dostawie jednodaniowych gorących posiłków, łącznie dla ok. 100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kobierzyce rozlokowanych w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa w Kobierzycach Gimnazjum w Kobierzycach Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym Dożywianie dzieci będzie miało miejsce pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku najpóźniej do godz. 11.00 przez cały rok szkolny z wyłączeniem wakacji , ferii , dni świątecznych i wolnych od zajęć lekcyjnych. Zamówienie będzie realizowane w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013. Wymagania dotyczące dożywienia częściowego, jako przedmiotu zamówienia są zgodne z normami żywieniowymi dla ludności w Polsce wg prof. Ziemlańskiego zawartymi w publikacji Instytutu Żywienia i Żywności - Warszawa. Normy przewidziane są dla składu % dzieci: dla wieku 7-9 lat 50% , dla wieku 10-12 lat ;chłopcy 25% , dziewczęta 25%. Zamawiający informuje o zasadniczych wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia: 1. Gorący posiłek jednodaniowy, urozmaicony, zgodne z zasadami racjonalnego żywienia (np. zupa z wkładką mięsną, pieczywo) przygotowane i dowożone w ilości i na miejsce wskazane przez Zamawiającego przy spełnieniu wszelkich norm sanitarno-higienicznych wymaganych przepisami. 2. Wartość kaloryczna - 25% całodziennego wyżywienia 3. Ilość składników pokarmowych wg normy: Nazwa składnika pokarmowego Norma 25% Energia /kcal/ 519 Białko ogółem /g/ 17 Tłuszcz /g/ 18 Węglowodany /g/ 72 Wapń /g/ 0,15 Żelazo /mg/ 3,13 Witamina B1 /mg/ 0,32 Witamina B2 /mg/ 0,39 Witamina C /mg/ 16,88.

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • więcej ...
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj. Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert: wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; lub wykonuje: co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, (za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający rozumie usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie posiłków do szkoły), potwierdzoną dokumentem że została ona wykonana lub jest wykonywana należycie. Zamawiający, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a je¬żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przed¬miotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załącze¬niem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykony¬wane należycie tj. obejmującym, co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, (za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający rozumie usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie posiłków do szkoły), potwierdzoną dokumentem że została ona wykonana lub jest wykonywana należycie - załącznik nr 6 , dokona oceny spełniania ww warunku według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli posiada: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający, na podstawie złożonej przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - załącznik nr 7 dokona oceny spełniania ww warunku według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą a także nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp .

   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert: wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; lub wykonuje: co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, (za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający rozumie usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie posiłków do szkoły), potwierdzoną dokumentem że została ona wykonana lub jest wykonywana należycie. Zamawiający, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. obejmującym, co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, (za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający rozumie usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie posiłków do szkoły), potwierdzoną dokumentem że została ona wykonana lub jest wykonywana należycie - załącznik nr 6 , dokona oceny spełniania ww warunku według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą

   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli posiada: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Zamawiający, na podstawie złożonej przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - załącznik nr 7 dokona oceny spełniania ww warunku według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą a także nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp

   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

   SEKCJA IV: PROCEDURA

   IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

   IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

   1 - Cena - 70
   2 - Jakość (atrakcyjność oferty) - 30
   IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

   IV.3) ZMIANA UMOWY

   Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

   Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

   16.4 Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przewidział możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami: 1) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych; 2) zmiana wysokości kwot ujętych w poszczególnych latach budżetowych realizacji zamówienia z uwagi na przesunięcia finansowe i korekty budżetu Zamawiającego; 3) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy - z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest celowe.

   IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gopskobierzyce.pl
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.gopskobierzyce.pl/zamowienia.php.

   IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2011 godzina 13:00, miejsce: GOPS 55-040 Kobierzyce ul. Witosa 18, biuro obsługi klienta pok. 14.

   IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

   IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 • Dołączone pliki:


  1) Formularz ofertowy
  2) Oświadczenie z art.22 pzp
  3) Oświadczenie z art.24 ust.1 pkt.2 pzp
  4) Oświadczenie z art.24 pzp
  5) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  6) Doświadczenie zawodowe
  7) Umowa - dożywianie


        Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
        Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Karta Dużej Rodziny

  

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny
 
        Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia))

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


   


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. ul. Wincentego Witosa 18, 55-040 Kobierzyce, tel. (71)36-98-000, faks (71)36-98-000

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji