Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Karta Dużej Rodziny

  

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  

Profilaktyka uzależnień

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Projekty socjalne

  

Przyjaciel GOPS Kobierzyce

  

Kontakt

  

Kadra
 

Marzec 2019Licznik odwiedzin:
113293
  Karta Dużej Rodziny

RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że z dniem 02.01.2015 r., weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 23 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863). W ramach programu rodziny wielodzietne mogą starać się o wydanie Karty Dużej Rodziny, która umożliwi członkom rodzin korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Aktualny katalog zniżek znajduje się na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

Z programu może skorzystać rodzina, która ma na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci:
· w wieku do ukończenia 18 roku życia;
· w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole
lub szkole wyższej
· bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopni niepełnosprawności.

W celu ubiegania się o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek wraz
dokumentami oraz nr PESEL:
- w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
- w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki
w placówce;
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający
tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- w przypadku osób pozywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach w pok. nr 1 i 17.
Informacje udzielane są pod numer telefonów: 71 36 98 012, 71 36 98 018

L.T. Oszczyk
Dyrektor GOPS Kobierzyce
Dołączone pliki:


1)RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY
2)RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY
3)RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY
4)RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY
5)RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY
6)RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY
7)Informacja


        Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
        Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Karta Dużej Rodziny

  

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny
 
        Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia))

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


   


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. ul. Wincentego Witosa 18, 55-040 Kobierzyce, tel. (71)36-98-000, faks (71)36-98-000

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji