Menu Główne

  

Aktualności

  

NIE WYRZUCAJ! ODDAJ! POMAGAJ!

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Karta Dużej Rodziny

  

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  

Profilaktyka uzależnień

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Projekty socjalne

  

Przyjaciel GOPS Kobierzyce

  

Ochrona Danych Osobowych

  

Kontakt

  

Kadra
 

Czerwiec 2020Licznik odwiedzin:
148749
  Kobierzycka Karta Dużej Rodziny

Nowi Partnerzy Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny

5. POWERMAN SPORT siedziba : 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie ul. Słoneczna 9;
Zniżki dotyczą:
- 15 % rabatu na zestawy do krokieta, boule i pozostałe drewniane gry rekreacyjne firmy Londero Włochy
-10 % rabatu na piłki oraz odzież i obuwie bez względu na rozmiar
- 5 % rabatu na cały pozostały asortyment
Uwaga - Do towarów sprzedawanych w obniżonych cenach i promocji rabat nie przysługuje, ale postaramy się w praktyce, stosować tą zasadę niezbyt często.

w punkcie prowadzenia działalności:
55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Słoneczna 9
tel. 71 325 25 13
www.powerman.com.pl6. “BW-JAWA” W. WRONKOWSKI, B. KRZYSZTANOWICZ SPÓŁKA JAWNA siedziba: 55-040 Kobierzyce, ul.W. Witosa 22;
Zniżki dotyczą:

- 10% rabatu od cen sugerowanych przez producenta na sprzedawane meble.
Upust nie obejmuje towarów objętych aktualnymi promocjami.


w punkcie prowadzenia działalności:

"BW-JAWA" ul. W.Witosa 22, 55-040 Kobierzyce

7. AUCHAN - siedziba: w Piasecznie przy ul. Puławskiej 46
Zniżka dotyczy:
zwrotu 5% z wydanej przez klienta kwoty za zakupy w sklepie Auchan (przy koszyku zakupów na maksymalną kwotę 1000,00 zł)– z wyłączeniem artykułów tytoniowych i alkoholu - na konto Skarbonka w każdy wtorek.

W punkcie prowadzenia działalności:
AUCHAN : 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Francuska 6.Partnerzy, którzy przystąpili do Programu „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny“ na lata 2015-2020

1. Hotel Topacz Sp. z o.o., siedziba: Ślęza, ul. Główna 12, 55-040 Kobierzyce,
www.zamektopacz.pl
- 10 % zniżki na menu oferowane w hotelowej restauracji

w punkcie prowadzenia działalności:

Zamek Topacz Hotel & Spa , Ślęza ul. Główna 12, 55-040 Kobierzyce,

2. ECLIPSE ENTERPRAISE Sp. z o.o., siedziba: ul. Wrzeciono 50/78, 01-56 Warszawa,
www.eclipsehotel.pl
- 10 % rabatu na wszystkie usługi Hotelu ECLIPSE
w punkcie prowadzenia działalności:
Hotel ECLIPSE, Domasław ul. Kwiatowa 75

DJL PRO Justyna Lech., siedziba: ul. Złotoryjska 7/44, 53-614 Wrocław
www.lingua-baby.pl

Zniżki dotyczą:
- Opłaty wpisowej do żłobka lub punku przedszkolnego - obniżenie o 50%
- Opłaty miesięcznej z tytułu czesnego w żłobku lub punkcie przedszkolnym - obniżenie o 100 zł.
- Kursy językowe - stały rabat 10 % na kursy indywidualne lub grupowe w szkole języków obcych Lingua Land.

w punktach prowadzenia działalności:

Lingua Baby - żłobek, Bielany Wrocławskie ul. Wiśniowa 9
Lingua Junior - żłobek oraz punkt przedszkolny, Bielany Wrocławskie, ul. Malinowa 17
Lingua Land- szkoła języków obcych, Bielany Wrocławskie, ul. Malinowa 17


DJL PRO Justyna Lech., siedziba: ul. Złotoryjska 7/44, 53-614 Wrocław
www.lingua-baby.pl

Zniżki dotyczą:
- Opłaty wpisowej do żłobka lub punku przedszkolnego - obniżenie o 50%
- Opłaty miesięcznej z tytułu czesnego w żłobku lub punkcie przedszkolnym - obniżenie o 100 zł.
- Kursy językowe - stały rabat 10 % na kursy indywidualne lub grupowe w szkole języków obcych Lingua Land.

w punktach prowadzenia działalności:

Lingua Baby - żłobek, Bielany Wrocławskie ul. Wiśniowa 9
Lingua Junior - żłobek oraz punkt przedszkolny, Bielany Wrocławskie, ul. Malinowa 17
Lingua Land- szkoła języków obcych, Bielany Wrocławskie, ul. Malinowa 17

4. DECATHLON Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie ul. Geodezyjna 76
www.decathlon.pl

Zniżki dotyczą:

- 10 % od oferowanej ceny towaru na odzież i obuwie (dotyczy wyłącznie artykułów dziecięcych i juniorskich ) z niżej wskazanymi zastrzeżeniami :
- Partner zastrzega, iż skorzystanie ze zniżek przez posiadaczy Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny możliwe jest wyłącznie przy zakupie towarów w ilościach detalicznych,
- Sprzedawca ma w każdym przypadku prawo odmowy przyznania zniżki wynikającej z Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny w przypadku próby nabycia towarów w ilościach hurtowych,
- zniżka Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny nie jest udzielana na towar już przeceniony.

w punkcie prowadzenia działalności: Decathlon Bielany - Bielany Wrocławskie, ul. Francuska 2


5. POWERMAN SPORT siedziba : 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie ul. Słoneczna 9;
Zniżki dotyczą:
- 15 % rabatu na zestawy do krokieta, boule i pozostałe drewniane gry rekreacyjne firmy Londero Włochy
-10 % rabatu na piłki oraz odzież i obuwie bez względu na rozmiar
- 5 % rabatu na cały pozostały asortyment
Uwaga - Do towarów sprzedawanych w obniżonych cenach i promocji rabat nie przysługuje, ale postaramy się w praktyce, stosować tą zasadę niezbyt często.

w punkcie prowadzenia działalności:
55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Słoneczna 9
tel. 71 325 25 13
www.powerman.com.pl6. “BW-JAWA” W. WRONKOWSKI, B. KRZYSZTANOWICZ SPÓŁKA JAWNA siedziba: 55-040 Kobierzyce, ul.W. Witosa 22;
Zniżki dotyczą:

- 10% rabatu od cen sugerowanych przez producenta na sprzedawane meble.
Upust nie obejmuje towarów objętych aktualnymi promocjami.


w punkcie prowadzenia działalności:

"BW-JAWA" ul. W.Witosa 22, 55-040 Kobierzyce

KOBIERZYCKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Dnia 26.09.2014 r. Rada Gminy Kobierzyce podjęła Uchwałę nr XLV/653/14 w sprawie Programu „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny” na lata 2015-2020.

Celem programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych, wzmocnienie ich funkcji oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.Dla kogo karta?

Do korzystania z instrumentów uprawnieni są członkowie rodzin wielodzietnych (posiadający troje lub więcej dzieci), zamieszkali razem, na terenie gminy Kobierzyce, prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, bez względu na wysokość dochodów.Jak złożyć wniosek oraz jakie dokumenty przedstawić?

Wnioski o wydanie Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny można składać od 2 stycznia 2015 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. Witosa 18, pok. nr 11 i 17.

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej:

a) w przypadku rodziców dowód tożsamości ze zdjęciem;
b) w przypadku dzieci w wieku do 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
c) w przypadku uczniów i studentów do 25 roku życia – ważna legitymacja szkolna lub studencka;
d) w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wieku w wieku powyżej 25 lat – orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
e) w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka - oryginał postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka lub umowa o ustanowieniu rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka;
f) w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych - oryginał postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka;

Karta będzie wydawana na okres do 2020 r., jednakże ostateczny okres ważności karty będzie ustalany w oparciu o dane dotyczące składu rodziny, wieku dzieci oraz kontynuowaniu przez nich nauki.


Dołączone pliki:


1)Wniosek


Zniżki – wykaz firm

W ramach Programu wprowadza się zniżkowe i promocyjne opłaty dla rodzin wielodzietnych za korzystanie z dóbr kultury, sportu i rozrywki, usługi publiczne oraz preferencyjne oferty przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy wyrazili chęć przystąpienia do Programu.


Gminne zniżki osób posiadających Kobierzycką Kartę Dużej Rodziny:


1) międzygminny transport zbiorowy Gminy Kobierzyce w zakresie zniżki 10 % dla dzieci i rodziców posiadających KKDR, na bilet:
a) imienny okresowy 30 - dniowy ważny na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Kobierzyce,
b) kobierzycki imienny 30 - dniowy, zintegrowany, ważny z wrocławskim biletem aglomeracyjnym, obejmujący wszystkie linie komunikacyjne.

2) edukacja w zakresie: zniżka 50% opłaty w przedszkolach za dodatkową godzinę ponad podstawę programową (ponad 5 godzin bezpłatnego pobytu w przedszkolu),

3) kultura w zakresie: dostępnych form organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach:
a) nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu – lekcje indywidualne - zniżka 20 %;
b) imprezy biletowane - zniżka 20 %;
c) wycieczki, wyjazdy, warsztaty, zgrupowania odpłatne w ramach działalności - zniżka 20 % opłaty;

4) sport i turystyka w zakresie dostępnych form organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach:
a) sala fitness - siłownia - zniżka 20 % na karnety i wejścia jednorazowe.

Partnerzy, którzy przystąpili do Programu „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny“ na lata 2015-2020

1. Hotel Topacz Sp. z o.o., siedziba: Ślęza, ul. Główna 12, 55-040 Kobierzyce,
www.zamektopacz.pl
- 10 % zniżki na menu oferowane w hotelowej restauracji
w punkcie prowadzenia działalności:

Zamek Topacz Hotel & Spa , Ślęza ul. Główna 12, 55-040 Kobierzyce,

2.ECLIPSE ENTERPRAISE Sp. z o.o., siedziba: ul. Wrzeciono 50/78, 01-56 Warszawa,
www.eclipsehotel.pl
- 10 % rabatu na wszystkie usługi Hotelu ECLIPSE
w punkcie prowadzenia działalności:

Hotel ECLIPSE, Domasław ul. Kwiatowa 75

DJL PRO Justyna Lech., siedziba: ul. Złotoryjska 7/44, 53-614 Wrocław
www.lingua-baby.pl

Zniżki dotyczą:
- Opłaty wpisowej do żłobka lub punku przedszkolnego - obniżenie o 50%
- Opłaty miesięcznej z tytułu czesnego w żłobku lub punkcie przedszkolnym - obniżenie o 100 zł.
- Kursy językowe - stały rabat 10 % na kursy indywidualne lub grupowe w szkole języków obcych Lingua Land.
w punktach prowadzenia działalności:

Lingua Baby - żłobek, Bielany Wrocławskie ul. Wiśniowa 9
Lingua Junior - żłobek oraz punkt przedszkolny, Bielany Wrocławskie, ul. Malinowa 17
Lingua Land- szkoła języków obcych, Bielany Wrocławskie, ul. Malinowa 17
INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Jak przystąpić do programu?

Dnia 26.09.2014 r. Rada Gminy Kobierzyce podjęła uchwałę nr XLV/653/14 w sprawie Programu „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny” na lata 2015-2012, w związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach będący realizatorem programu zaprasza przedsiębiorców do przystąpienia do w/w Programu i przedstawienia oferty, która dawałby możliwość korzystania z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi oferowane przez firmę.
Do programu Kobierzycka Karta Dużej Rodziny może przystąpić każda firma działająca na terenie Gminy Kobierzyce, w każdym momencie jego trwania. Firma uczestnicząca w programie udziela rabatów na swoje usługi i produkty, w zamian posługuje się specjalnym oznakowaniem, dzięki czemu zyskuje wizerunek przyjazny rodzinie. Wielkość rabatów, rodzaj ulg, promocji zależy od podmiotu udzielającego, konsultowany jest z Koordynatorem Programu.

KONTAKT:

GOPS Kobierzyce, ul. W. Witosa 18

tel.: 71 36 98 000

e-mail: info@gops.kobierzyce.pl


Dołączone pliki:


1)Wzór porozumienia


Uchwała Rady Gminy NR XLV/653/14

UCHWAŁA NR XLV/653/14 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie Programu „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny” na lata 2015 - 2020 - w załączeniu


Dołączone pliki:


1)Uchwała Rady Gminy NR XLV/653/14


        Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
        Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Karta Dużej Rodziny

  

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny
 
        Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia))

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


   


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. ul. Wincentego Witosa 18, 55-040 Kobierzyce, tel. (71)36-98-000, faks (71)36-98-000

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji